Uitgelicht!

Hier zullen wij geregeld uitgebreide artikelen schrijven over onze klanten. We kunnen er, indien een artikel ook interessant is voor de markt in de Benelux, ook voor kiezen een link te maken naar een artikel op de website van Dorner Electronic. Deze artikelen kunt u overigens als PDF downloaden via onze "downloadpagina".

» Otto Quast Freudenberg (D)
» Trans Beton N.V.

Er zijn klanten die ons gevraagd hebben enige discretie in acht te nemen in de weergave op onze website. Uiteraard geven wij daar gehoor aan; de reden waarom u niet alle details en niet alle projecten aantreft. Als u contact met ons opneemt kunnen wij u wellicht meer vertellen.

Otto Quast


In de zomer van 2011 heeft Wires Consulting de betonwarenfabriek van Otto Quast in Freudenberg (D) in bedrijf gesteld. Op de website van Dorner Electronic vindt u een artikel over het bedrijf, de ombouw en inbedrijfstelling en commentaar van de betrokkenen. Via onze website willen wij enkel verwijzen naar dit artikel (Duitse taal) dat u eveneens vindt onder "Downloads" op onze website.

Trans Beton


Facts & Figures Trans Beton België (www.trans-beton.be).
Meer dan 40 jaar actief in de betonmortel.
2e Generatie familiebedrijf van oprichter Paul Devooght.
3 Productielocaties in Oost en West Vlaanderen.
20 Betonmixers meer dan 12 uur per dag onderweg.
250.000 – 300.000 m3 Beton per jaar.

Trans Beton kiest voor de producten van Dorner Electronic!

DornerSteuerung I
Het is 1970 wanneer wijlen Paul Devooght de eerste gereedschappen en materialen koopt voor het produceren en transporteren van transportbeton in Wingene. In de jaren die volgen bouwt de familie Devooght gestaag door aan de toekomst. Zo spelen de opgroeiende kinderen op het terrein waar de auto’s inmiddels af en aan rijden en werken later, waar het maar kan en nodig is, mee in het bedrijf. Enkele jaren later wordt de locatie in Lokeren gebouwd en verder ontwikkeld. In 2005 is de centrale te Roeselare opgebouwd en wordt het eerste contact tussen Trans Beton en Dorner Electronic een feit. Exact 40 jaar later vraagt zoon Marnix samen met zijn zussen de milieuvergunning aan voor het bouwen van een 4e betoncentrale, te Gent.

Nog voor het eerste contact tussen Trans Beton en Dorner Electronic stond het voor Paul en Marnix Devooght vast dat de eerstvolgende procesbesturing van Dorner moest zijn. Geleerd van het verleden en met het oog op de toekomst moest de nieuwe leverancier:

- Stabiel en gezond zijn
De vorige leverancier van procesbesturingen en de bekende Nederlandse en Belgische besturingbouwers voldeden alle niet aan de eisen. Dorner Electronic is net als Trans Beton reeds meer dan 40 jaar een gezonde partner waarop honderden klanten wereldwijd kunnen vertrouwen, een sociaal sterk bedrijf met goede cijfers voor de financiële situatie en personeelsbeleid.

- Een eigen ontwikkelingsafdeling hebben
Zoals Trans Beton zich ontwikkeld heeft, zo werd ook van de toekomstige leverancier verwacht dat zij hun producten voortdurend ontwikkelen terwijl ook de oude producten tot in lengte van jaren gegarandeerd ondersteund blijven. Zo was Dorner Electronic de eerste die reeds in 1972 een microprocessor inzette in een besturing voor de betonindustrie en daardoor in 1980 wereldmarktleider werd. Tot op heden hecht Dorner eraan haar producten steeds verder te ontwikkelen en uit te breiden met functionaliteiten waar de gebruikers behoefte aan hebben.

- Een breed scala aan producten voor de betonindustrie kunnen leveren
Voor de heren Devooght was het zeer belangrijk dat het complete gamma aan producten leverbaar is. Van procesbesturing tot aan facturatie en van (centrale) orderaanname tot en met kwaliteitscontrole.

- Goede en duurzame service garanderen
De service die Trans Beton aan haar klanten levert, dienen ook de leveranciers waar te kunnen maken. Trans Beton is 6 dagen per week geopend. Ingeval van storingen en / of vragen is het belangrijk dat men ook bij Dorner Electronic 6 dagen per week direct en onverwijld bereikbaar is. Via het servicekanaal Wires Consulting, de vertegenwoordiging in de Benelux, is Dorner 24 uur per dag bereikbaar.

- In de Nederlandse taal aanspreekbaar zijn
Omdat niet alle medewerkers van Trans Beton de Duitse of Engelse taal machtig zijn, is een vereiste dat men Nederlandstalige contactpersonen kan aanspreken.

Sinds 2007 zijn er bij alle 3 vestigingen van Trans Beton, procesbesturingen van het type DornerSteuerung I actief. Gedurende deze jaren zijn er, zoals Trans Beton betaamt, meerdere uitbreidingen gerealiseerd bij alle locaties zoals:
- grotere mengers en wegers
- voorzieningen om het lossen van de menger vlot te laten verlopen
- aanpassingen in de database voor het kunnen volgen van de voertuigen
- wensen met betrekking tot extra meldingen
- …

DornerDisposition I
Voordat in 2012 ook de nieuwe centrale in Gent in bedrijf gaat, schakelt Trans Beton per 1 januari 2012 over op een centraal planningssysteem, DornerDisposition I.
Het is met de komst van de vestiging Gent zo, dat vanaf medio 2012 de 4 locaties van Trans Beton waar beton geproduceerd wordt, zodanig dicht bij elkaar liggen, dat het zich loont om truckmixers tussen de verschillende productielocaties heen en weer te ‘schuiven’. Op deze manier kan bijvoorbeeld de mixer die zijn thuisbasis in Lokeren heeft, hier gevuld worden, naar Wetteren rijden om één vracht te lossen en vandaar naar Gent om vervolgens de rest van de dag daar ingepland te staan en aan het eind van de dag via een werf in Lochristi weer naar de thuisbasis terug te keren.

Aangezien het telefoonverkeer tussen de planners en de klanten zeer intensief is, is het Marnix Devooght zeer gelegen dit te optimaliseren. Ook dit is mogelijk met DornerDisposition I.
De belangrijkste overwegingen voor Trans Beton om voortaan gebruik te maken van een dispatchingsysteem:
- met het openen van de centrale in Gent wordt het lucratiever om de 20 truckmixers, 3 pompen en 2 kippers centraal te plannen voor het optimaal inzetten van de beschikbare capaciteit.

- het onderling per opdracht wisselen van voertuigen maakt het planningswerk voor de planners, eenvoudig en overzichtelijk en de resultaten betrouwbaarder te meer omdat er op 2 plaatsen (Wingene en Lokeren) (centraal) gepland wordt.

- met de jaarlijkse toename van de hoeveelheid te leveren beton, loont het besparen op ritkosten steeds meer en omdat de besparing oploopt tot meer dan 5% zal dit jaarlijks minimaal 1 voertuig besparen en is de investering binnen 1 jaar terugverdiend.

- voor het optimaliseren van telefoonverkeer zal de centrale planning voorzien worden van nummerherkenning, het automatisch openen van klant- en werfgegevens en de mogelijkheid tot terugbellen en gespreksregistratie.

- uiteraard worden alle voertuiggegevens geregistreerd via het GPS systeem dat reeds enkele jaren in gebruik is bij Trans Beton.

- Op basis van de kosten wordt voor elke rit berekend welke truckmixer het beste ingezet kan worden

De gehele installatie bij Trans Beton, na de implementatie van DornerDisposition I en de inbedrijfstelling van Trans Beton Gent, ziet er globaal als volgt uit:

Trans Beton Gent
Op een zeer goed gelegen stuk grond in het Gentse havengebied is Trans Beton begonnen met het bouwen van een nieuwe betoncentrale: groter dan de andere centrales en met meer mogelijkheden om aan de groeiende vraag van hoeveelheid en verscheidenheid te kunnen voldoen.
De nieuwe centrale zal in ieder geval uitgerust worden met 2 wegers voor toeslagstoffen en een BHS menger van 4.5m3 uitstoot met 2 loskleppen en de mogelijkheid voor het lossen van grind buitenom zodat de maximale chargegrootte van deze centrale ca. 9 m3 zal zijn. Hiermee moet het mogelijk zijn om tussen de 250 en 300 m3 per uur te produceren.

Al met al kunnen we stellen dat beide partijen, Trans Beton en Dorner Electronic, blij zijn met elkaar!