Disclaimer

De inhoud van de website wires.nl is met de grootste zorg samengesteld. De ervaring heeft echter geleerd dat het ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan voorkomen dat de informatie op deze website verouderd is of onjuistheden bevat. Wires Consulting is in geen geval aansprakelijk voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie. Met deze disclaimer wordt niet beoogd de aansprakelijkheid uit te sluiten in gevallen waarbij het uitsluiten van aansprakelijkheid niet is toegestaan volgens de geldende Nederlandse wet.

Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites die niet het eigendom zijn van Wires Consulting zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van wires.nl. Wires Consulting aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze sites.

Auteursrechten en merkrechten van alle op de site afgebeelde gegevens blijven eigendom van Wires Consulting. De inhoud van de site mag slechts worden gebruikt voor niet-commerciŽle individuele doeleinden.